الدکتور بویا جنتی

الدکتور بویا جنتی

دکتر پویا جنتیأخصائی تعویضات سنیه

• خریج طب الأسنان عام ٢٠١٧ من جامعه (مازندران-ساری) للعلوم الطبیه.

• أخصائی تعویضات سنیه وزراعه أسنان تخرج جامعه طهران للعلوم الطبیه.

• مؤلف کتب ومقالات فی طب الأسنان (داخلی و خارجی).

به این مقاله امتیاز دهید
به اشتراک بگذارید :
مشاوره آنلاین