دکتر اُرُد تقوا

دکتر تقوا
دکتر تقوا

متخصص بیماری های لثه و ایمپلنت

  • ورودی ۸۰ دانشکده دندانپزشکی آزاد تهران
  • ورودی تخصص ۹۴ دانشکده دندانپزشکی آزاد خوراسگان اصفهان
  • بورد تخصصی پریودنتولوژی
  • ورودی فلوشیپ ۹۷ دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران
  • مدرس دوره های آموزشی جراحی ایمپلنت
به اشتراک بگذارید :
مشاوره آنلاین