دکتر هاوش غارتی

دکتر هاوش غارتی

دکتر هاوش غارتی


  • متخصص و جراح بیماری های لثه
  • عضو هیات علمی بخش پریودنتیکس
  • اخذ بورد تخصصی پریودنتولوژی در سال ۱۳۹۰
  • ترجمه ۲ کتاب در رشته پریودنتولوژی و ایمپلنتولوژی
  • مدرس و برگزار کننده دوره های آموزشی
  • بازسازی استخوان و بافت نرم اطراف دندان و ایمپلنت

 

به اشتراک بگذارید :