سلام ...هزینه ارتودنسی هر کسی به چه چیزهایی بستگی داره ؟
امیر

Question : سلام …هزینه ارتودنسی هر کسی به چه چیزهایی بستگی داره ؟

Dr. Answer :

با سلام،
هزینه ارتودنسی دندان به عوامل مختلفی بستگی دارد.به عنوان مثال میزان ناهنجاری دهان و دندان، نوع بریس انتخابی و متخصص ارتودنسی مربوطه از مواردی است که روی قیمت ارتودنسی موثر هستند.

Tags
Share It
Ask your question

Question and Answer

Free Consultation