تفاوت لمینت و بلیچینگ
تفاوت لمینت و بلیچینگ

لمینت با بلیچینگ چه تفاوتی دارد؟ بسیاری از مردم از بدرنگی دندانهایشان رنج می برند و بسیاری نیز مایلند که دندانهای سفیدتری داشته باشند. رنگ دندان متناسب با رنگ پوست می باشد. علل تغيير رنگ دندان دندان های شيری به طور معمول از دندان بزرگسالی است که بعد ظاهر می شوند سفيدترند. با افزایش سن،

ادامه مطلب