ایمپلنت و ارتودنسی

ایمپلنت و ارتودنسی

انجام درمان ارتودنسی مستلزم حضور دندانهای عقبی مناسب است. چنانچه دندانهای عقبی یک سمت غایب باشد گاها طی پروسه ای دقیق اقدام به گذاشتن زود هنگام ایمپلنت دندان با فاصله ای محاسبه شده از دندانهای جلویی می کنیم که ضمن کمک به انکوریج ارتودنسی، نقش جایگزینی پروتزی آینده را هم ایفا می کند.

مشاوره آنلاین