بستن دیاستم با کامپوزیت

بستن دیاستم با کامپوزیت

قبل و بعد از بستن فضای دیاستم بین دندان های ثنایای میانی بالا و اصلاح طرح لبخند توسط همکار هنرمندمان دکتر ساسان ترابیان عزیز

مشاوره آنلاین