یک ماه یک بیمار

یک ماه یک بیمار

🔵🎥 بزرگترین سرمایه حرفه ای یک پزشک، بیماران خوبش هستند. از این ماه تصمیم داریم ماهانه یک بیمار خوب مان را به شما معرفی کنیم و هدیه ای به نشانه ارزشمند بودن رفتار وی برای ما به ایشان اعطا خواهیم کرد .
بیمار خوب از نظر ما بیماریه که ویژگی های ذیل را داشته باشد:
– به مجموعه ما اعتماد داشته باشد
– صبورباشد
– در رعایت دستورات درمانی و خصوصا بهداشت دندانها همکار باشد
– نظم در مراجعه و وقت دهی داشته باشد
– نسبت به نتیجه درمان واقع گرا باشد
– وسواس منفی نداشته باشد و یک سوال را بارها نپرسد!!
– زیاده از حد خواهش و تمنا نکند!
و اخری که نمیشه دلیل واضحی براش اورد اینه که همدیگرو دوست داشته باشیم!

مشاوره آنلاین