یک ماه یک بیمار

یک ماه یک بیمار

?? بزرگترین سرمایه حرفه ای یک پزشک، بیماران خوبش هستند. از این ماه تصمیم داریم ماهانه یک بیمار خوب مان را به شما معرفی کنیم و هدیه ای به نشانه ارزشمند بودن رفتار وی برای ما به ایشان اعطا خواهیم کرد .
بیمار خوب از نظر ما بیماریه که ویژگی های ذیل را داشته باشد:
– به مجموعه ما اعتماد داشته باشد
– صبورباشد
– در رعایت دستورات درمانی و خصوصا بهداشت دندانها همکار باشد
– نظم در مراجعه و وقت دهی داشته باشد
– نسبت به نتیجه درمان واقع گرا باشد
– وسواس منفی نداشته باشد و یک سوال را بارها نپرسد!!
– زیاده از حد خواهش و تمنا نکند!
و اخری که نمیشه دلیل واضحی براش اورد اینه که همدیگرو دوست داشته باشیم!

مشاوره آنلاین