پیوند استخوان برای ایمپلنت

پیوند استخوان برای ایمپلنت

تحلیل رفتن بافت استخوان خواه به دلیل جراحت باشد یا عفونت و یا تحریک نشدن از طرف دندان، باعث می‌شود استخوان کوچک شود و استحکام قبل را نداشته باشد. در این صورت هنگامی که ایمپلنت دندان را در استخوان فک می‌گذارید و فشار شدید فک به آن وارد می‌شود، استخوان نمی‌تواند ایمپلنت را سفت و ثابت نگه دارد و خطر شکست درمان وجود دارد.

جراح لثه و متخصص ایمپلنت : دکتر ارد تقوا

مشاوره آنلاین