جراحی فک و ارتودنسی

جراحی فک و ارتودنسی

🔵🎥قبل و بعد ارتودنسی و عمل فک ، بیماری با عقب بودن شدید فک پایین

🔵🎥 Orthognathic surgery in a mandibular deficient case

مشاوره آنلاین