تعرفه دندانپزشکی در سال ۱۴۰۰

تعرفه دندانپزشکی

تعرفه دندانپزشکی

تعرفه دندانپزشکی سال جدید

هزینه دندانپزشکی و تعرفه های تعیین شده برای درمان های دهان و دندانی می تواند زیر نظر هر متخصص و یا دکتری تفاوت داشته باشد که این تفاوت اندک در تعرفه های دندانپزشکی می تواند متاثر از موادی باشد که برای درمان استفاده می شود. همچنین علاوه بر نوع مواد، تخصص و تجربه پزشک نیز در این میان تاثیرگذار خواهد بود. هزینه ها متناسب با شرایط، ممکن است دچار تغییراتی شود که در این صورت تعرفه و نرخ دندانپزشکی در هر سال در مقایسه با سال های قبل متفاوت خواهد بود. در ادامه به ارائه تعرفه خدمات دندانپزشکی در سیمادنت کلینیک زیر نظر پزشک متخصص می پردازیم.

هزینه های خدمات ارائه شده در سیمادنت کلینیک شامل مواردی چون، معاینه و تشخیص، جراحی دهان، درمان ریشه دندان بدون ترمیم، پریو، پروتز، دندانپزشک اطفال، دندانپزشکی ترمیمی، ارتودنسی و ایمپلنت می باشد.

 

 

هزینه های دندانپزشکی سیمادنت کلینیک

 

۱- هزینه معاینه و تشخیص :

ردیفمعاینه و تشخیصتعرفه عمومی (ریال)
۱ویزیت۵۰۰.۰۰۰
۲گرافی پری اپیکال۵۰۰.۰۰۰

۲- هزینه جراحی دهان و دندان :

ردیفجراحی دهانتعرفه عمومی (ریال)
۱کشیدن هر دندان قدامی۳.۰۰۰.۰۰۰
۲کشیدن هر دندان خلفی۴.۰۰۰.۰۰۰
۳کشیدن هر دندان عقل۸.۰۰۰.۰۰۰
۴خارج کردن دندان نیش نهفته۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۵جراحی عقل نسج نرم۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۶جراحی عقل نسج سخت۱۸.۰۰۰.۰۰۰
۷فرنکتومی۵.۰۰۰.۰۰۰
۸باز کردن آبسه داخل دهان۳.۰۰۰.۰۰۰
۹درمان درای ساکت (هر جلسه)۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۰اکسپوز کردن دندان۱۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۱خارج کردن ریشه باقیمانده۸.۰۰۰.۰۰۰

 

۳- هزینه درمان ریشه دندان :

ردیفدرمان ریشه عمومی (بدون ترمیم)تعرفه عمومی (ریال)
۱پالپوتومی اورژانس (دندان دائمی)۵.۰۰۰.۰۰۰
۲درمان ریشه یک کانال۷.۰۰۰.۰۰۰
۳درمان ریشه دو کانال۸.۰۰۰.۰۰۰
۴درمان ریشه سه کانال۹.۰۰۰.۰۰۰
۵درمان ریشه چهار کانال۱۰.۰۰۰.۰۰۰

 

ردیفدرمان ریشه تخصصی (بدون ترمیم)تعرفه عمومی (ریال)
۱درمان ریشه یک کانال۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۲درمان ریشه دو کانال۱۳.۰۰۰.۰۰۰
۳درمان ریشه سه کانال۱۶.۰۰۰.۰۰۰
۴درمان ریشه چهار کانال۱۷.۰۰۰.۰۰۰
۵درمان مجدد ریشه هر کانال۷.۰۰۰.۰۰۰

۴- هزینه پریو :

ردیفپریوتعرفه عمومی (ریال)
۱جرمگیری بروساژ کامل هر فک۴.۰۰۰.۰۰۰
۲فلپ نیم فک۱۵.۰۰۰.۰۰۰
۳افزایش طول تاج همراه با فلپ۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۴پیوند لثه یک دندان۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۵الکتروسرجری۵.۰۰۰.۰۰۰
۶لیفت لثه هر دندان۶.۰۰۰.۰۰۰
۷لیفت سینوس closed۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۷لیفت سینوس open۶۵.۰۰۰.۰۰۰

۵- هزینه پروتز دندان :

ردیفپروتزتعرفه عمومی (ریال)
۱پروتز ثابت PFM هر واحد دندان پایه۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۲پروتز ثابت PFM هر واحد پونتیک۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۳پست و کور ریختگی۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۴روکش تمام پرسلن و یا زیرکونیوم۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۵پرسلن لامینیت۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۶چسباندن روکشهای قدیمی۲.۰۰۰.۰۰۰
۷خارج کردن روکشهای قدیمی۲.۰۰۰.۰۰۰
۸جدا کردن روکش های بهم چسبیده۲.۰۰۰.۰۰۰
۹نایت گارد سخت۳۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۰نایت گارد نرم۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱چسباندن بریج قدیمی۴.۰۰۰.۰۰۰
۱۲پروتز پارسیل آکریلی(فلیپر)۹.۰۰۰.۰۰۰
۱۳پروتز پارسیل بیس فلزی هر فک۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴پروتز کامل هر فک۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۵خارج کردن پست و کور ریختگی۸.۰۰۰.۰۰۰

 

۶- هزینه دندانپزشکی کودکان :

ردیفاطفالتعرفه عمومی (ریال)
۱کشیدن قدامی (شیری/دائمی)۲.۵۰۰.۰۰۰
۲کشیدن خلفی (شیری/دائمی)۳.۰۰۰.۰۰۰
۳پالپوتومی شیری۵.۰۰۰.۰۰۰
۴پالپکتومی شیری۶.۰۰۰.۰۰۰
۵فلوراید تراپی وبروساژهر فک۲.۵۰۰.۰۰۰
۶فیشور سیلانت هر دندان۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۱استریپ هردندان۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۲ترمیم دندان شیری باآمالگام۷.۰۰۰.۰۰۰
۱۳ترمیم دندان شیری با کامپوزیت۸.۵۰۰.۰۰۰

۷- هزینه دندانپزشکی ترمیمی :

ردیفترمیمیتعرفه عمومی (ریال)
۱ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی۵.۰۰۰.۰۰۰
۲ترمیم آمالگام دو سطحی۶.۰۰۰.۰۰۰
۳ترمیم آمالگام سه سطحی۷.۰۰۰.۰۰۰
۴ترمیم کامپوزیت کلاس پنج یا یک سطحی۷.۰۰۰.۰۰۰
۵ترمیم کامپوزیت دو سطحی کلاس سه۸.۰۰۰.۰۰۰
۶ترمیم کامپوزیت سه سطحی یا کلاس چهار۹.۰۰۰.۰۰۰
۷ترمیم بیلداپ با آمالگام(دندان دائمی)۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۸ترمیم بیلداپ با کامپوزیت نوری(دندان دائمی)۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۹پین معمولی۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۰فایبر پست۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۱تراشیدن کامپوزیت قدیمی هر دندان۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۲فیسینگ کامپوزیت(هر دندان)۱۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۳خارج کردن پین داخل کانال۶.۰۰۰.۰۰۰
۱۴بلیچینگ home هر فک۱۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۵بلیچینگ office هر فک۲۰.۰۰۰.۰۰۰

 

۸- هزینه ارتودنسی :

ردیفارتودنسیتعرفه عمومی (ریال)
۱ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۲ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن دندان۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۳ارتوسرجری (ارتودنسی جهت جراحی فک)۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۴ارتودنسی دیمون (به ازای هر فک اضافه می شود)۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۵ارتودنسی سرامیکی (به ازای هر فک اضافه می شود)۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۶ارتودنسی متحرک دو فک۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۷فیس ماسک۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۸دستگاه فانکشنال۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۹هدگیر۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰فیکس ریتینر هر فک۱۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۱تعویض پلاک متحرک هر فک۱۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۲ریباند براکت معمولی۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۳ریباند براکت دیمون۴.۰۰۰.۰۰۰
۱۴ریباند براکت سرامیکی۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۵ترمیم فیکس ریتینر(هر ناحیه)۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۶ریتینر ثابت خلفی (هر ناحیه)۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۷الکتروسرجری هر دندان۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۸ارتودنسی۴×۲ دو فک۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۹تعویض نک پد۵.۰۰۰.۰۰۰
۲۰تعویض فیس بو۵.۰۰۰.۰۰۰
۲۱تنظیم لبه ی دندان (به ازای هر فک)۲.۵۰۰.۰۰۰
۲۲دستگاه هایرکس۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۳هوک جراحی+قالبگیری استیج۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۴مینی اسکرو۲۰.۰۰۰.۰۰۰

 

*در این میان قابل ذکر است که هزینه ارتودنسی ثابت، هزینه ارتودنسی متحرک و هزینه ارتودنسی نامرئی به دلیل تفاوت در ابزارهای قابل استفاده در طول درمان فرد، متفاوت خواهد بود. همچنین انتخاب هر یک از این روش ها بستگی به نظر متخصص ارتودنسی مربوطه خواهد داشت تا بهترین نتیجه را برای ناهنجاری بیمار به دست آورد. از این رو قیمت ارتودنسی برای حالت های مختلف دارای تفاوت هایی می باشد. در برخی موارد افراد برای ارتودنسی تک دندان مراجعه می نمایند که در این صورت نیز هزینه ارتودنسی یک دندان کج با ارتودنسی تمام فک نیز متفاوت خواهد بود. مشاهده شده است که بعضی از مراجعه کنندگان گرامی در خصوص هزینه ارتودنسی با بیمه تامین اجتماعی سوال پرسیده اند که لازم به ذکر است درمان ارتودنسی با بیمه تامین اجتماعی قابل انجام نمی باشد.

 

۹- هزینه ایمپلنت و کاشت دندان :

ردیفایمپلنتتعرفه عمومی (ریال)
۱ایمپلنت کره ای۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۱ایمپلنت نئودنت سوییسی۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۱ایمپلنت اشترومن۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۲پیوند استخوان بلاک۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۳پیوند استخوان برای ایمپلنت۵۰.۰۰۰.۰۰۰

 

*لازم به ذکر است که هزینه ایمپلنت کامل دندان با هزینه ایمپلنت دندان جلو با توجه به میزان دندان هایی که مورد درمان قرار می گیرند متفاوت است. اما در این میان باید به این نکته توجه داشت که هزینه کاشت دندان با توجه به هر واحد تعریف می شود و متاثر از عواملی چون جنس ایمپلنت دندان، کشور سازنده ایمپلنت دندان، نوع متریال مصرفی و دکتر متخصص ایمپلنت می باشد.  

به اشتراک بگذارید :