دکتر مریم اعتصام

دکتر مریم اعتصام
دکتر مریم اعتصام
  • دندانپزشک کودکان
  • فارغ التحصيل دندانپزشكى در سال ١٣٨٦
  • با بيش از ١٢ سال سابقه درمانهاى تخصصى كودكان بدون آرامبخشى و بيهوشى
به اشتراک بگذارید :