فرنکتومی زبان یا لب – جراحی فرنوم زبان با لیزر

فرنکتومی زبان یا لب – جراحی فرنوم زبان با لیزر

خارج کردن فرنوم چسبیده زبانی توسط لیزر با حداقل درد و بدون خونریزی و التیام فوق‌العاده سریع در مقایسه با روش مرسوم جراحی با تیغ.

تانگ تای یا چسبندگی فرنوم زبانی باعث محدود کردن حرکت زبانی و تکلم می‌شود.

جراح لثه : دکتر هاوش غارتی

مشاوره آنلاین