ارتودنسی بجای ایمپلنت

ارتودنسی بجای ایمپلنت

ارتودنسی بجای ایمپلنت در ناحیه دندانهای ۶ پایین که بشدت تخریب شده بودند.

 

مشاوره آنلاین